C6

Ready for take-off

Met C6 klaar voor de zorgtoekomst

De zorg is veranderlijker dan ooit. Dit vereist veel aanpassingsvermogen van zorgorganisaties en hun afdelingen. Zelfs van de onderdelen die alleen indirect met de patiënt of cliënt te maken hebben, zoals logistiek, ICT en inkoop. De logistieke en inkoopprocessen van zorginstellingen kunnen en moeten daarom flexibeler. Zó flexibel, dat ze ook geschikt zijn voor toekomstige veranderingen. Zelfs als we die nu nog niet volledig kennen. Daarom is er een innoverend logistiek- en inkoopconcept ontwikkeld: C6.

C6, wat is dat eigenlijk?
D-Care biedt sinds 2015 het C6-concept, ontwikkeld in samenwerking met Rivas Zorggroep en King. C6 is een innovatief en duurzaam samenwerkingsconcept tussen een zorginstelling en D-Care/King. De basis ligt in samenwerking en gezamenlijke regie. Wat dit precies inhoud is lastig in een paar woorden te vangen, omdat het concept er voor iedere klantpartner anders uit kan zien. Bij C6 gaat het er om dat we de processen zo inrichten dat deze volledig voldoen aan de wensen en eisen van de zorginstelling en zelfs afgestemd zijn op diverse bedrijfsonderdelen of locaties. Oftewel maatwerk

C6 is gebaseerd op het principe van de logistieke control tower, ook wel het 4C-model. 4C staat voor Cross Chain Control Center, een regiecentrum waar vandaan meerdere complexe supply chains gecoördineerd en geregisseerd worden. Het gaat hierbij om bundeling en aansturing van fysieke goederenstromen, informatiestromen, financiële stromen en datamanagement. Aangezien wij dit doen voor de Care en Cure kom je al snel op 6 C’s. Het doel van het C6-concept is om de inkoop-, logistieke en administratieve stromen doelmatiger en duurzamer in te richten. Hierdoor kan de zorginstelling zich primair richten op dat gene waar zij goed in is!

Waarom kiezen voor C6?
Toepassen van het C6-concept stelt een zorginstelling in staat om beter in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast geeft het concept de flexibiliteit om als zorginstelling snel te kunnen aanpassen aan zorgvormen die veranderen. Het samenwerkingsconcept is gebaseerd op de visie dat de cliënt of patiënt centraal staat. De ondersteunende operationele processen, zoals logistiek, inkoop, administratie en ICT, worden zoveel mogelijk vereenvoudigd en uitbesteed. Hierdoor ontstaat een efficiëntere structuur met een direct kostenvoordeel, dat tevens de CO2-uitstoot verlaagt.

Bekijk hier onze korte uitleg:

 

 

Blijven innoveren
De drie partijen zijn, na de implementatie van het concept, zo enthousiast dat er alweer nieuwe ideeën ontstaan om nóg meer uit de samenwerking te halen.

           

Na de implementatieperiode van de Rivas Zorggroep is het concept steeds verder uitgewerkt en verbeterd. Noorderboog werkt inmiddels ook met het C6-concept, maar dan met een inrichting geheel toegespitst op Noorderboog. Momenteel lopen er verschillende projecten met nieuwe partners om C6 ook daar uit te gaan rollen.

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet?
Lees hier meer over de samenwerking met en implementatie van C6 bij Rivas zorggroep of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie:
T: 030 634 42 44.


Wij maken graag een afspraak met u om het concept te bespreken.