D-Care logo
Organisatie

D-Care BV is een bedrijf wat kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Wij willen opvallen door kwaliteitsproducten en de kwaliteit van de organisatie. Daarom heeft D-Care de volgende kwaliteitsdoelstelling:

De directie van D-Care B.V. verklaart hierbij, dat D-Care een systeem van kwaliteitsborging hanteert. Het gecertificeerde systeem voldoet aan alle eisen zoals vastgelegd in de internationale norm ISO 9001:2008 en voor zover het geneesmiddelen betreft ook in de EU Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (94/C63/03.

 

Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is ten eerste het continue verbeteren van de interne bedrijfsvoering waardoor de kwaliteit van de organisatie constant wordt verbeterd.

Het tweede doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is het optimaliseren van de dienstverlening aan de afnemers.

 

Daartoe onderhoudt D-Care een organisatie welke is ingericht om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de afnemers met het doel de klanttevredenheid te verhogen. Dit houdt in dat methoden, procedures en middelen ingezet worden die beantwoorden aan de actuele kennis op het gebied van de gezondheidszorg en wet- en regelgeving.

 

Het kwaliteitsmanagementsysteem van D-Care heeft voldoende flexibiliteit om aan specifieke eisen van de afnemers te kunnen voldoen.

 

Alle medewerkers hebben de plicht te werken volgens de eisen van het kwaliteits-managementsysteem en de plicht gebreken aan de directie te melden.

 

De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeren en het handhaven van het kwaliteitsmanagementsysteem. De directie treft al die maatregelen welke noodzakelijk zijn om de vereiste kwaliteit van de te leveren producten te waarborgen.

De directie ziet toe op een doeltreffende invoering en een continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem en stelt de daartoe noodzakelijke middelen en infrastructuur tijdig ter beschikking.