Retourprocedure
 

 

Retourprocedure D-Care BV

 

Er bestaat de mogelijkheid producten te retourneren. Lees hiervoor wel eerst onze retourprocedure, zie ook onze leveringsvoorwaarden.

 

Retourvoorwaarden:

 

Alle retourzendingen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

1.    Voor alle retourzendingen geldt dat deze binnen 5 werkdagen na aflevering zijn aangemeld bij D-Care BV.

2.    Voor het retourneren heeft u een retournummer nodig. Dit krijgt u na het accoord van uw aanmelding.

       Het retourneren van een artikel dient binnen 5 werkdagen na het afgeven van een retournummer te geschieden.

3.    Retourzendingen zonder retournummer worden geweigerd!

4.    Producten moeten ongebruikt zijn en waarvan de verzegeling en of de originele verpakking verbroken is

       worden niet door ons geaccepteerd.

5.    Speciale eenmalige aanbiedingen, steriele producten, producten die incourant zijn en producten die speciaal voor

       u zijn ingekocht kunnen niet worden geretourneerd.

    Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt (in doos) te zijn voor transport zonder stickers,

       stiftmeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en

       reparatie worden doorberekend omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

7.    U bent verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van een of meerdere artikelen.

8.    U dient een kopie van de retourbevestiging (per mail of fax naar u  gestuurd) bij de zending te voegen

       dmv een doculop of envelop op de transportverpakking.

       Let op: retourzendingen zonder retournummer worden geweigerd!

9.    U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn.

       Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.

10.  In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur worden gecrediteerd, tenzij er nog kosten

       gemaakt moeten worden, zie punt 6.

 

 

Procedure:

 

> Verkeerd artikel besteld

 

1. Wat moet u doen?

U meldt het verkeerde bestelde artikel maximaal 5 werkdagen na aflevering aan bij

D-Care BV. Dit kunt u doen per telefoon,  fax, email. Wij zenden u dan per omgaande een retouraanvraagformulier. U dient het retourformulier volledig in te vullen. Let op: Alleen volledige ingevulde retourformulieren worden in behandeling genomen.

 

2. Wat doen wij met uw retouraanvraag?

Na ontvangst van het retourformulier nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven ernaar om u binnen 2 werkdagen een bevestiging te doen toekomen met daarop het retournummer. Vervolgens kunt u het verkeerd bestelde product terugsturen naar het adres (incl. retournummer) wat op de bevestiging staat vermeld. Daarbij draagt u zelf de kosten van de retourzending. Het retournummer is geldig voor een periode van 5 werkdagen. Indien wij niet accoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een bericht met de reden van afwijzing.

 

3. Wanneer ontvangt u een creditnota?

Wanneer wij uw retourzending hebben ontvangen en in orde wordt bevonden zullen wij u per omgaande een creditnota doen toekomen.

 

4. Procedure niet duidelijk

Wanneer de procedure u niet duidelijk is, stuur dan een e-mail of bel 030-6344244.

 

 

> Defect door transportschade

 

Direct bij ontvangst blijkt het product transportschade te hebben.

Het is altijd mogelijk dat, hoe zorgvuldig de apparatuur en goederen ook gecontroleerd zijn door onze leveranciers en onszelf, u een product ontvangt met transportschade. In dit geval willen we u met klem benadrukken, dat u eventuele transportschade duidelijk dient aan te tekenen op de vrachtbrief, omdat u door het plaatsen van een handtekening op de vervoersdocumenten akkoord gaat met de goede ontvangst van het aantal colli met pakketnummer en bijbehorende gewicht. Reclames achteraf kunnen niet door ons in behandeling worden genomen.

 

1. Wat moet u doen?

U meldt het schadeproduct direct aan bij D-Care BV. Dit kunt u doen door middel van het retourformulier volledig in te vullen. Let op: Alleen volledige ingevulde retourformulieren worden in behandeling genomen.

 

2. Wat doen wij met retouraanvraag?

Na ontvangst van het retourformulier nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen de goederen zo snel mogelijk en kosteloos bij u om te ruilen of weg te laten halen. Indien wij niet accoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een bericht met de reden van afwijzing.

 

3. Procedure niet duidelijk

Wanneer de procedure u niet duidelijk is, stuur dan een e-mail of bel 030-6344244.

 

 

> Niet compleet geleverd

 

Het is altijd mogelijk dat, hoe zorgvuldig de apparatuur en goederen ook gecontroleerd zijn door onze leveranciers en onszelf, er een bestelling niet geheel compleet is afgeleverd.

 

1. Wat moet u doen?

Er is sprake van een niet complete levering wanneer u in de verpakkingen vanuit de fabriek een of meerdere zaken mist, of indien colli(s) ontbreken. U meldt het niet complete product

 

 

D-Care BV, Tel 030-6344244, Fax 030-6344240, Email: info@d-care.nl, www.d-care.nl.

binnen 5 werkdagen na aflevering aan bij D-Care BV. Dit kunt u doen door middel van het retourformulier, volledig in te vullen. Let op: Alleen volledige ingevulde retourformulieren worden in behandeling genomen.

 

 

2. Wat doen wij met retouraanvraag?

Na ontvangst van het retourformulier nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven ernaar om u binnen 5 werkdagen de producten zo snel mogelijk en kosteloos u toe te zenden. Indien wij niet accoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een bericht met de reden van afwijzing.

 

3. Procedure niet duidelijk

Wanneer de procedure u niet duidelijk is, stuur dan een e-mail of bel 030-6344244.

 

 

>Artikelen ontvangen die niet door u zijn besteld

 

Het is altijd mogelijk dat, hoe zorgvuldig de apparatuur en goederen ook gecontroleerd zijn, u een verkeerd artikel ontvangt, of dat de order reeds in onderling overleg is geannuleerd.

 

1. Wat moet u doen?

U meldt het verkeerd ontvangen product binnen 5 werkdagen na aflevering aan bij D-Care BV. Dit kunt u doen door middel van het retourformulier, volledig in te vullen. Let op: Alleen volledige ingevulde retourformulieren worden in behandeling genomen.

 

2. Wat doen wij met retouraanvraag?

Na ontvangst van het retourformulier nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen de producten zo snel mogelijk en kosteloos bij u op te halen. Indien wij niet accoord gaan met uw aanvraag, ontvangt u een bericht met de reden van afwijzing.

 

3. Procedure niet duidelijk

Wanneer de procedure u niet duidelijk is, stuur dan een e-mail of bel 030-6344244.

 

 

D-Care BV, Tel 030-6344244, Fax 030-6344240, Email: info@d-care.nl, www.d-care.nl.